گزارش تمرین امروز، سه شنبه

تمرینات تیم فوتبال ملوان در روز سه شنبه از ساعت 10 در زمین تمرین حسن رود پیگیری شد .
به گزارش Malavan.ir ، بازیکنان ملوان در ابتدا زیر نظر مربی بدن ساز تیم به تمرینات بدن سازی و استقامتی پرداختند و در ادامه نزد دراگان اسکوکیچ رفتند و به برنامه های تاکتیکی وی را مرور کردند .
در تمرین امروزمهیار زحمتکش و سعید یوسف زاده به دلیل گرفتگی عضله به طور اختصاصی زیر نظر کادر پزشکینمرین کردند ، ضمن اینکه ماتیوس آلونسو ، برای تست دادن زیر نظر دراگان در تمرینات شرکت کرد .
تمرینات در نوبت عصر نیز از ساعت 18 در حسن رود دنبال خواهد شد .

3 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.