گزارش تصویری بازی با صبا

هیچی نمیگیم چون طوری بازی کردند که احساس کردیم باید 6 تا بخوریم ، مثل اینکه تماشاگر میاید استادیوم بازیکنانه ما سست میشوند و حول می کنند ، این چه وضعیتی است ؟ اگر نیاییم استادیوم نتیجه میگیرید راحت بگید نیاییم ، محمد حسینی مال انزلی نیست هنوز به وضعیته آب و هوا و جو عادت نکرده ، دیگر بقیه چرا اینگونه بازی می کنند ؟

حسین بادامکی که هیچ فقط و فقط توپ را دو دستی تقدیم حریف می کند ، ایشان هم عیب ندارد عادت نکرده ، مازیار زارع هر توپی گرفت پاس رو به عقب داد ، پژمان جان که دقیقه 93 تک به تک رو میزنه تو صورت تماشاگران ، بازی سازی کنید دیگه چرا این طوری آخه ؟

مهرداد اولادی 95 دقیقه یک ضرب استارت زد از دفاع به حمله از حمله به دفاع ، عزیز معبودی کاملا کم تجربگی کرد ، بهترین بازیکن زمین سعید یوسف زاد بود ، با اینکه شخصا سبک بازی این بازیکن را نمی پسندم ولی دیروز عالی بود ، اگر می خواهید این گونه بازی کنید بگویید یا از خانه بازی را نگاه کنیم و یا بیاییم در استادیوم و مانند سینما رفتن فقط نظارگر باشیم . آقا جام حذفی حذف شدیم بهتر بسته دیگه به خدا

 

 

 

 

 

 

 

6 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.