گزارش بدن سازی تیم ملی (+ عکس)

ملي پوشاني که در ابتداي سفر همراه تيم ملي بودند، در سالن بدنسازي تمرين کردند

اين تمرين که به مدت يک ساعت به طول انجاميد، نه ملي پوشي که ديروز در تمرينات حضور داشتند به همراه کادر فني و با حضور ميکو، مربي بدنسازي جديد تيم ملي تمرينات کششي و بدنسازي خود را انجام دادند.

نخستين تمرين ملي پوشان با حضور 22 بازيکن عصر امروز 16:30 به وقت تهران در زمين تمرين باشگاه ايرانيان برگزار خواهد شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.