کمک هوادار قدیمی به تیم قدیمی خود

آقای مقصود ستوده فر، صاحب مغازه قدیمی کلوچه ملوان واقع در ناسیونال که یکی از قدیمی ترین هواداران باشگاه ملوان است که از سال ۱۳۵۳ همواره پشتیبان تمامی رده های سنی باشگاه ملوان بوده ، امسال نیز د ر ادامه حمایت های بی دریغ و خالصانه خود تقبل نموده است که تغذیه کلیه تیم های رده های مختلف سنی را تامین نماید .

5 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.