کمک به هم وطن آذربایجانی و عکسهای تاریخی

 

دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
حسین هدایتی
 
دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
دیدارتیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی
جواد شیرزاد و امین منوچهری
پژمان نوری
نزهتی
 
6 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.