کانگ هی : بازی زیبایی بود ولی شانس نداشتیم

متاسفم که نتوانستيم نتيجه مناسبي بگيريم. در ابتداي بازي اتمسفر خوبي در بازي حاکم بود. در آينده فرصت هاي بهتري داريم و بازي هاي داخل خانه ما مانده است. امروز از فرصت ها استفاده نکرديم.بازي سختي براي ما بود و بازيکنانمان زياد اذيت شدند اما همچنان اميدوار هستيم و اصلا نمي خواهيم نااميد شويم.فکر نمي کنم عنصر تجربه در شکست ما نقش زيادي داشته باشد و همان طور که گفتم موقعيت هاي زيادي داشتيم. ايران فقط يک فرصت داشت و ما در کل بازي برتر از حريف بوديم و فقط از موقعيت ها استفاده نکرديم. از وی پرسیدم ، چرا براي حضور در ايران اردوي يک هفته اي در نظر گرفتيد، که کانگ‌هي اظهار داشت: فکر نمي کنم يک هفته اردو طولاني مدت باشد و با توجه به اختلاف زماني بايد شرايط را وفق مي داديم. وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که در بين دو نيمه به بازيکنانش چه گفت که بدتر از نيمه اول ظاهر شدند، گفت: در نيمه دوم مي خواستيم از کناره ها استفاده کنيم که بازيکنان ما نتوانستند از فرصت ها استفاده کنند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.