پور غلامی : تحمل این مقدار فشار را ندارم

دقایقی پیش برنامه ی رادیو ورزش به صورت تلفنی با آقای درودگر انجام داد که اشاره کرد :

ما دوست نداریم آقای پور غلامی برود ولی ایشان دلسرد شدند و اشاره کرد که در همین لحظه پورغلامی در کنار من هستند و می توانید با ایشان صحبت کنید ، آقای پورغلامی بر روی خط آمدند و اضافه کردند :

بله آقای درودگر صحیح می فرمایند ، من تحمل این همه فشار را ندارم و در استادیوم جوی به وجود آمده که من نمی توانم ادامه بدهم و من روحیه ای برای انجام و ادامه کار ندارم .

سپس آقای دروگر بر روی خط آمدند و گفتند ما اصلآ دوست نداریم آقای پورغلامی برود و سعی می کنیم ایشان را نگاه داریم و مجری رادیو گفت : اگر دنبال گزینه دیگر باشید حتمآ آقای احمد زاده است دیگر . آقای درودگر پاسخ داد : اگر شما اصحاب رسانه می گویید بله ، به ایسان نیز به عنوان یکی از گزینه ها فکر می کنیم .

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.