پرسپوليسي‌ها از احمد‌زاده شکايت کردند

پس از اظهارات احمد‌زاده سرمربي ملوان عليه داوري و اينکه اميدوارم بازي 11 به 11 برگزار شود پرسپوليسي‌ها از اين مربي به فدراسيون فوتبال شکايت کردند.

محمد رويانيان با تاييد اين خبر گفت که بعد از ظهر امروز در تماسي با علي کفاشيان و نامه‌اي به نبي دبيرکل فدراسيون فوتبال از احمد‌زاده سرمربي ملوان بابت اظهارات نسنجيده‌اش قبل از بازي با پرسپوليس شکايت کرده است.

پرسپوليسي‌ها خواسته‌اند به اين موضوع با جديت رسيدگي شود.

اين نامه بعدازظهر امروز به فدراسيون فوتبال ارسال شد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.