پرداخت 50 میلیون از طلب پورغلامی

سرمربی ملوان که برای کمک به شاگردانش 60 میلیون تومان از چک های باشگاه را از آن ها گرفته و به جایش پول نقد داده بود ،

دیروز بخشی از این طلب را از باشگاه گرفت . دیروز از سوی سازمان لیگ مبلغ 50 میلیون تومان از درآمدهای فصل اخیر به حساب ملوان ریخته شد که باشگاه هم آن را به حساب پورغلامی واریز کرد .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.