ورزش گیلان نسبت به برند ملوان حساس است

مسعود رهنما در مورد واگذاری سهام باشگاه ملوان از سیروس محجوب به بهشتی و اینکه امروز جلسه‌ای در دفتر او در این مورد تشکیل شده است، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان نسبت به برند ملوان حساس است. محجوب زحمات زیادی برای ملوان کشیده و تیم را در ملوان نگه داشته است. در مورد مسائل حقوقی انتقال سهام اداره کل ورزش و جوانان ورود نخواهد کرد اما در مورد موازین قانونی و صدور پروانه باشگاه اداره کل ورزش استان گیلان ورود می‌کند.

وی ادامه داد: به نظر من اگر محجوب در تصمیم خود مبنی بر ترک ملوان تجدید نظر کند بهتر است و مسئولان منطقه‌ای هم باید تلاش کنند تا وضعیت ملوان بهتر شود.

رهنما در مورد اینکه بهشتی ظاهرا مبالغ بدهی‌های محجوب را تقبل کرده و خواهان در اختیار گرفتن امتیاز باشگاه ملوان است، گفت: این سخنان به طور غیررسمی مطرح شده است اما اگر قرار به انتقال رسمی باشد باید جلسه‌ای رسمی تشکیل شود و همه چیز به طور قانونی انجام گیرد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.