وحيد‌ شمسايی : آقايان اوت شدند، نه تيم‌ملی

وحيد شمسايي پس از حذف تيم ملي فوتسال ايران از جام جهاني فوتسال بيان کرد: خدا جاي حق نشسته است. خدا مي‌تواند حقم را ندهد اما بنده خدا نمي‌تواند اين کار را انجام دهد. ممنون مردم خوب کشورم هستم که از ابتداي بازي‌ها من را مورد لطف خودشان قرار دادند.
به اعتقاد من تيم ملي از جام جهاني کنار نرفت، بلکه آقايان بودند که از فوتسال اوت شدند. من ناراحت بازيکنان جواني هستم که 10 سال عقب افتادند. اين نتيجه به خاطر تک محوري بودن آقايان و در نظر گرفتن منافع شخصي رقم خورد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.