هدايتي حواله 30 دستگاه خودرو را به کي روش داد

حسین هدايتي حواله 30 دستگاه خودرو را براي پاداش به بازيکنان تيم ملي در نظر گرفته و قرار است ازطريق کارلوس کي روش به بازيکنان اهدا کند. ظاهرا ابتدا قرار بوده هدايتي اين پاداش ها را از طريق فدراسيون به دست بازيکنان برساند اما فدراسيون به او گفته اول بدهي هايش را پرداخت کند تا اين قضيه به کي روش حواله شود و او قبول کند تا اين پاداش قابل توجه را به دست بازيکنان برساند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.