هادی تامینی با ملوان قرارداد بست

هادي تأميني از تيم سپاهان جدا شد. تأميني در ابتداي فصل از ملوان به سپاهان آمد که بار ديگر به تيم سابق خود بازگشت. اينطور که اعلام شد او با قراردادي يک و نيم ساله به اين تيم مي پيوندد.

تاميني در اواخر نيم‌فصل در تمرينات تيم شرکت نمي کرد و خواستار جدايي شده بود. در نهايت با اعلام سرپرست سپاهان او با جدايي از اين تيم به ملوان انزلي پيوست.

هادی جان خوش آمدی آبای در دفاع قوی تر شدیم و الان 4 دفاع وسط آماده داریم .

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.