نگاهی به بازی با سپاهان همراه محرومان

ملوان ما 5‌ شنبه  3 اسفند در ساعت 16:00 به مصاف سپاهان در  اصفهان میرود .

محرومان این بازی برای ملوان هادی خان تامینی است ولی در آن سو سپاهان یک دفاع ، یک هافیک و یک مهاجم ثابت خود را نخواهد داشت که عبارتند از : جواهير سوکاي ، فرشيد طالبي و ميلان سوشاک

ملوان بد جور روی ریله بد شانسی قرار گرفته است و عواملی هم در این بدشانسی ها تاثیر گذار بودند . حضور ما در آسیا بسیار کم رنگ شده است و تماشاگران ما کمی دل شکسته  ، تیم ما لیاقت بسیاری دارد ، فقط امید به فدای بهتر

13 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.