مهرداد اولادی بازگشت به تمرینات

اين مهاجم چند روز پيش و در جريان تمرينات از ناحيه کشاله ران دچار کشيدگي شد و از ادامه تمرينات باز ماند. مهرداد اولادی چند روزي به انجام آب درماني و فيزيوتراپي پرداخت و به صورت انفرادي تمريناتش را دنبال کرد و پس از رسيدن به بهبودي، از اوايل هفته جاري به تمرينات گروهي اضافه شد تا خودش را آماده بازي با سايپا کند.

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.