مهدي دغاغله: در حق ملوان اجحاف شد

مهدي دغاغله گفت: براي اين بازي برنامه‌ي ويژه‌اي داشتيم و تمامي تاکتيک‌هاي تيم پرسپوليس را به خوبي مهار کرديم، ولي در اثر بدشانسي در زدن ضربات آخر از کسب قهرماني باز مانديم.

وي افزود: پرسپوليس به هيچ عنوان در مجموع دو بازي شايسته‌ي قهرماني نبود چرا که هم در ديدار رفت و هم در اين بازي نشان داديم از تيم پرسپوليس و ستاره‌هاي اين تيم سرتر هستيم، ولي در نهايت با تجربه کمتر از بوسيدن جام قهرماني باز مانديم.

مهدي دغاغله تصريح کرد: به هر جهت قهرماني مبارک پرسپوليس و طرفداران اين تيم باشد، ولي بايد توجه کنند که در يک ميدان نابرابر به اين عنوان رسيدند و استحقاق ملوان براي بالا بردن جام قهرماني بيشتر از پرسپوليس بود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.