منـاره انزلي

منـاره انزلي

   از كيلومتر ها فاصله  ، برج ساعت بندرانزلي نمايان است و طبق نوشته ها در كتب تاريخي و سفرنامه ها خسروخان گرجي حاكم گيلان آن را درسال 1230 هجري – قمري برابر 1815 ميلادي و 1194 شمسي از آجر بنا نهاده است .  هدف از ايجاد اين بنا ، ديده باني از دريا و هم به منزله فانوس دريائي بوده است تا        دريا نودران شب هنگام ساحل رابا مشاهده روشنائي در بالاي منار ، شناسائي و شناور خود را به داخل كانال برسانند ، روي همين اصل  ، چراغي برفرازآن روشن و نگهباني در آنجا به كشيك دادن مي ايستاد . در       سال 1307 شمسي پس از مرمت اين برج ساعتي چهارسو برفراز آن استوار گرديد . شهرداري اين ساعت را كه هفته كوك بوده از كشور آلمان خريداري و نصب نموده بود . متأسفانه سال ها بود كه ديگر زنگ ساعت آن به گوش نمي رسيد وساعت از كار افتاده بود تا اينكه در سال 1369 شمسي شهرداري ساعت قديمي  را كه فرسوده بود تعويض و ساعت الكتريكي را به جاي آن نصب نموده است .ارتفاع منار28 متر تا بلكون20 متر است .

موج شكن ها  :

  قبل از اينكه موج شكن هاي انزلي احداث گردد كانال مابين انزلي و غازيان همانند خليجي بود كهكشتي هاي تجارتي به منظور تخليه و بارگيري و يا مصون ماندن از امواج وطوفان دريا در آنجا پناه آورده  به اسكله ها پهلو گرفته و يا روي لنگري مي ايستادند  . اما امواج دريا  ، تاداخل كانال را ميكوبيد و به شناورهاي مستقر در خليج آسيب ميرسانيد . از اين رو نياز به احداث موج شكن ها احساس گرديد ودر نتيجه قرارداد اين بناي عظيم كه از شاهكار هاي معماري درنوع خود است  در سال 1313 هجري قمري  برابر 1895 ميلادي  و 1274 شمسي بين دولت ايران  وكمپاني ( احداث راه انزلي  – قزوين ) منعقد گرديد  . طول موج شكن غازيان 750 متر  و موج شكن انزلي 520 مترميباشد  و كار ساختمان  آن در سال 1914 ميلادي  1293 شمسي  كاملاً پايان پذيرفت  .  به منظور احداث موج شكن  ها  به طول 14 كيلومتر  راه آهني  از كوه هاي پونل تالش  تا انتهاي غرب خليج  كپورچال در مرداب كشيده شد وسنگها  ، از كوه هاي پونل استخراج و پس از تراشيده شده  به اسكله كپورچال حمل و از انجا وسله كرجي هاي بزرگ كه وسيله قايق هاي موتوري يدك ميشد  . به محل احداث موج شكن  ها و اداره بندر تخليه ميگرديد  . موج شكن  ها زير نظر دو نفر مهندس روسي به نام هاي علي اف و پلاناتوف بنا گرديد و اين بناي عظيم را روي تيرهاي چوبي كه در كف دريا به رديف كوبيده اند ساخته شده است . از سال 1306 شمسي كه تأسيسات اداره بندر  ، از شورويها به ايران تحويل گرديد ، اداره بندروكشتيراني  در تعمير و نگهداري آن اقدام  و در سال 1314 شمسي به منظور مصون ماندن موج شكن ها از ضربات امواج دريا ، مكعب هاي بتوني  موجود را در جلو و اطراف موج شكن  ها قرار دادند و بعد هاي طرفين و زيرموج شكن ها كه خالي بوده  با بتون پوشانيده شده است . گردش روي موج شكن ها وتماشاي منظره  دريا  و كانال  وساحل انزلي  و بلوار ، از فراز آن خاطره فراموش نشدني در بيننده باقي خواهد گذارد .

ساحل دريا  :

حدود 20 كيلومتر ساحل انزلي و 15 كيلومتر ساحل غازيان  از بهترين نقاط براي آب تني ميباشد  و استفاده صحيح از آب دريا براي تمدد اعصاب  وبدن بسيار منفيد است  . استنشاق  ( يد )  برخاسته از دريا  خصوصاً  در غروب ها براي كساني كه ناراحتي اعصاب  و يا بيماري گواتر دارند  داروي شفا بخش ميباشد  ساحل دريا را بايد تميز نگه داشت  تا همه بتوانند از اين نعمت خئدادادي استفاده كنند .

پل هاي بندرانزلي :

يكي از آثارديدني و زيبا  ، دو پل انزلي و غازيان است ، درگذشته رفت و آمد از انزلي به غازيان وسيلهقايق صورت ميگرفت تا اينكه تصميم گرفته شد  انزلي وسيله دو پل به راه زميني غازيان – رشت متصل گردد  كه پلي از غازيان به ميان پشته به طول 210 متر و عرض 10 متر  و ارتفاع 85/6 متر  با 5 دهانه كه يك دهانه از آن به طول 25 متر متحرك بوده است .

پل ديگر از ميان پشته به انزلي به طول 127 متر و عرض 10 متر وارتفاع 5/6 متر با سه دهانه كه يك دهانه به طول 25 مترمتحرك بوده احداث گرديد .

هردو پل ازبتون مسلح ساخته شده شروع ساختمان از اواخر تيرماه 1314 شمسي و پايان كار دراوايل تابستان 1316 شمسي يعني مدت 18 ماه بوده و در خرداد ماه 1317 مورد استفاده قرارگرفته و روز چهارشنبه هفتم  آذر ماه 1318 شمسي به طور رسمي تحويل گرديد . اين دو پل وسيله كمپاني ( سنتاب )  آلماني وشركت هاي مختلف از جمله ((موتلا ))  سوئدي ساخته شد و در نتيجه با احداث آن راه ارتباطي آذربايجان رشت – قزوين – تهران برقرارشد و اخيراً براي حفظ پل ها عبور كاميونهاي سنگين را از روي آنهاممنوع كرده اند .

كاخ ميان پشته :

   اين كاخ  در ميان پشته ومابين دو پل انزلي  و غازيان در محوطه و سيعي واقع شده است ، قبل از احداث آن ، درجايش كاخ زيبا و باشكوه  (( خوشتاريا ))  قرار داشت كه هنوز روشنائي برق در ايران وجود نداشت  شبها غرق درنور بود ، اين بناي زيبا و باشكوه در سال 1307 شمسي آتش گرفت و سوخت . بنايكاخ ميان پشته از سال 1308 شمسي آغاز  و بين سالهاي 1313 – 1314 شمسي پايان يافت . مساحت زير بنايآن 1168 مترمربع ميباشد .  بدنه ساختمان دو جدار و از بلوك سيماني ساخته شده داراي 11 اطاق ويك سالن پذيرائي با چهار سرويس حمام و دستشوئي است . داخل اطاق ها به طرز زيبائي گچ بري شده  و لوستر بزرگ  ، 6 شاخه اي كريستال با زنجيري در سرسراي كاخ آويزان است . از سال 1367 نيروي دريائي  ، پس از تعميرات  اساسي  ، كاخ را به موزه نظامي  تبديل و انواع سلاحهاي گرم و سرد را از زمان صفويه  تاكنون  در قفسه هاي مخصوص جاسازي  و درمعرض ديد عموم قرارداده  كه يكي از نقاط ديدني وخاطره انگيز بندرانزلي ميباشد و بازديد از اين موزه نظامي براي عموم آزاد است .

بلوار يا پارك بندرانزلي :

  بندرانزلي ، يكي از معدود شهرهاي ايرانست كه پاركي چنين زيبا دارد  ، قدمت اين پارك بيش از 85 سال ميباشد . ابتدا قسمت فوقاني و بعداً از سال 1307 به تدريج قسمت پائين ( شرقي و شمالي ) آن احداث  و به صورت امروزي درآمده است . اين پارك 35000 مترمربع وسعت دارد  و به علت قرارگرفتن در ساحل  كانال ( مابين غازيان –  انزلي ) ودر مواقع ساحل دريا  ، از سه طرف نيز مشرف به رودخانه است .دو موج شكن را از سمت شمال در روبرو دارد  كه به صورت دروازه اي با ابهت ، آغوش پرمهرخود رابه روي همه تماشاگران طبيعت گشوده است  . مسافرين و اهالي شهرهاي ايران كه به بندرانزلي مسافرتمي نمايند . مطمئناً از اين پارك ديدن كرده و به گردش درآن مي پردازند  . زيبائي طبيعي پارك و هواي پاك و سالم آن را در كمتر از شهرهاي ايران ميتوان سراغ گرفت . به طوريكه گردش دراين پارك آنچنان فرح بخش است كه ناراحتي هاي اعصاب را تسكين وجسم وجان را صفا مي بخشد .بلوار يا پارك عمومي انزلي  را بايد تميز نگه داشت  از لگد كردن سبزه ها  و كندن گلهايش  وسيله بچه ها جلوگيري كرد  . زيرا گل به روي شاخه زيباست .

شنبـه بازار :

   روزهاي شنبه هر هفته دستفروشان از هر سو  و هر طرف  به سوي بندرانزلي مي آيند تا درخيابان كناررودخانه جنوبي شهر كه به همين نام معروف است مستقر شده  به فروش اجناس خود بپردازند .در بيش از 650 بساط دستفروشي همه چيز حتي داروهاي كمياب ميتوان يافت  ، سر و صدا و تعريف وتمجيد فروشندگان خود منظره دلپذيري  را به وجود ميآورد . شنبه بازار با قدمت بيش از يكصد سال همچنان پر رونق وتماشائي است .

ساختمان هاي قديمي  :

   بندرانزلي سابقاً داراي چندين قلعه  و باستيان نظامي  و چند منار بوده است  كه متأسفانه  به جز يك مناراز بقيـه آثاري به جاي نمانده است .  در حال حاضر قديمي ترين ساختمان در بندرانزلي . عمارت معتمدي( شهرباني سابق و فرماندهي نيرو هاي انتظامي  فعلي )  در بلوار فوقاني است  كه قدمتي همانند برج ساعت( منار) دارد .  ساختمان دادگستري  – سمت غرب آن ساختمان فند  چنان  – جنوب غربي  ميدان ساختمان داود زاده  از جمله بناهائي است كه بين سالهاي 1304 – 1306 شمسي ساخته شده است  . محل ترنم موزيك كه به حافظيه معروف است و ساختمان شهرداري كه سينما تئاتـر فعلي هلال احمر در آن قرارداردنيز بين سالهاي 1310 – 1312 احداث گرديده است .  ناگفته نماند كه هم اكنون در انزلي ساختمان هائيبا قدمت 120 تا 150 سال نيز به چشم مي خورد .

سينماها :

   همانطور كه قبلاً اشاره شد  ، انزلي اولين شهر درايران است كه داراي سالن سينما به معني واقعي بوده است  و حاليه داراي چهار سينما  ، گل سرخ  – هلال احمر  – ايران و نيروي دريائي ميباشد .

كتابخانه ها :

انزلي با اينكه از نظر كتابخانه يكي از پيشگامان درايران بوده است  . امروزه داراي كتابخانه اي كوچك در بلوار فوقاني – كتابخانه ولي عصر (ع ) در كهنه بازار – كتابخانه عمومي در خيابان آذربايجان غازيان ميباشد  بااقداماتي كه در جريان است به زودي انزلي داراي كتابخانه هاي مجهز و يك مجتمع هنري و فرهنگي  خواهد شد

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.