منطقه آزاد به کمک ملوان می آید

در پي ارسال نامه مديرعامل باشگاه ملوان به آقاي رييس جمهور رييس جمهور دستور مساعدت را صادر فرمودند

به گزلرش Malavan.ir  ، مدير عامل باشگاه ملوان گفت :
پس از ارسال نامه و پيگيري هاي هر روزه خوشبختانه با همكاري كاركنان محترم دفتر آقاي رييس جمهور آقايان آ طاهريان و ناقلي آقاي رييس جمهور صبح امروز دستور مساعدت به آقاي بقايي دبير محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي صادر فرموده وبا اين دستور بخشي از مشكلات باشگاه ملوان قطعاً برطرف خواهد شد .مدير عامل باشگاه ملوان افزود اميدوارم جناب آقاي بقايي و رحيمي نيز به سرعت دستور رييس جمهور نسبت به اجرايي شدن آن اقدام مقتضي را معمول نمايند
وي در پايان از اقدام رييس جمهور در صدور دستور مساعدت تشكر نمود.
7 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.