ملوان تیم خوب و با تجربه ای است

مهدی دغاغله بعد از مساوی با ملوان گفت :

 مقابل ملوان آنطور که بايد بازي نکرديم و دو امتياز حساسي را از دست داديم.

تيم ملوان بعد از گل زود هنگامي که زود سعي در کنترل کردن بازي داشت و روي به بازي بسته آورد ، ملوان تيم با تجربه و خوبي بود که امتياز گرفتن از اين تيم واقعا دشوار بود ، چند موقعيت خيلي خوب داشتيم اما از آنها استفاده نکرديم تا دو امتياز بازي خانگي را از دست دهيم ، البته در اين بازي خيلي خسته بوديم زيرا فشردگي بازي ها از توان بچه ها کاسته است ، وضعيت براي تيم صنعت نفت به گونه اي است که از دست دادن امتياز وضعيت را بدتر از اين هم خواهد کرد ، بايد در بازي هاي بعدي اين دو امتياز از دست رفته را جبران کنيم تا شرايط بهتري در جدول پيدا کنيم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.