ملوان بندرانزلی & نفت آبادان

چهارشنبه 4مرداد 1391

ساعت 22:00

ورزشگاه تختی انزلی ( پیشگاه هادیان )

ملوان–نفت آبادان

داوران: غلامرضا جباري ، مرتضي کريمي ، رحيم شاهين ، بابک وسيله بر

ناظر داوري: محمد پيروز رام

7 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.