ملوان،احمدزاده و درودگر جریمه شدند

به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، کميته انضباطي

درودگر 4 ميليون و احمدزاده 2 ميليون تومان جريمه شدند پس از مصاحبه هاي صادق درودگر مديرعامل ملوان بندرانزلي عليه فدراسيون و انجام مصاحبه هاي خلاف واقع و تحريک آميز عليه مقامات فدراسيون فوتبال ايران که موجب تشويش اذهان عمومي شد با توجه به مدارک و مستندات موجود که مورد تاييد شخص آقاي درودگر قرار گرفت در جلسه کميته انضباطي ايشان اعلام کرد که سوتفاهم پيش آمده و قصدش تضعيف فدراسيون نبوده است، اما رفتار ايشان بر خلاف آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال است و به همين دليل صادق درودگر به پرداخت مبلغ 40 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد . در صورت تکرار چنين رفتاري در آينده برخورد شديدتري به عمل خواهد آمد.اين راي با توجه به ميزان جريمه، ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در کميته استيناف است. همچنين سرمربي تيم ملوان، محمد احمدزاده پيش از بازي اين تيم مقابل پرسپوليس در جام حذفي مصاحبه هايي خلاف واقع انجام داد و عليه فدراسيون و داوري مطالبي را در رسانه عنوان کرد که وي به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جريمه نقدي و عذرخواهي از فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ راي، محکوم شد. راي صادره قطعي است.

جريمه دو باشگاه پرسپوليس و ملوان بر اساس گزارش ناظر داوري و ناظر بازي تيم هاي پرسپوليس و ملوان بندرانزلي از سري رقابت‌هاي جام حذفي در تهران که 29 آذرماه برگزار شد تماشاگران دو تيم تخلفاتي مرتکب شدند که باشگاه پرسپوليس را به پرداخت 8 ميليون تومان جريمه و باشگاه ملوان را به پرداخت 4 ميليون تومان جريمه نقدي محکوم مي کند. راي صادره يک هفته پس از صدور در کميته استيناف، قابليت تجديدنظرخواهي دارد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.