مقایسه درودگر و هدایتی با هدایتی و درودگر

خیلی خوب می دانیم که قرارداد های فوتبال بانوان بسیار کمتر از مردان ما است . اما بانوان ملوان چه کارها که نکردند و نایب قهرمان لیگ شدند که حق شان قهرمانی بود.

مدیر عامل آنها هم حاج صادق درودگر است ، پس چرا اینگونه است ؟

بانوان انزلی هم مانند مردان تماشاگر داشتند مثل مردان هم مطالبات ناچیز خود را  دریافت کردند. پس چرا اینگونه شد ؟

آنها قهرمان شدند ما سیزدهم ؟ پول هم همان پول هدایتی بود .

همه می پرسند چرا ؟ حتما پولی را که از آقای حسین هدایتی به بانوان دادند رنگین تر و تازه تر بوده ، یا که نه ، خانوم مریم ایراندوست کم حاشیه تر بوده و بهتر .

از حمید غفاری و از خود درودگر که می پرسیم که چرا اینگونه شد ؟ سر خود را با افسوس تکان می دهند . اما برای فصل بعد قول هایی داده اند که ملوان را متحول خواهد کرد ، امید به فردای بهتر .

ملوان در حال الک شدن است و فقط خوب ها می مانند چه کسانی که در تیم هستند ، چه کسانی که بر نیمکت هستند و چه کسانی که در باشگاه هستند.  این کار را درودگری در حال انجام دادن است  که خود ما انزلیچی نمی توانستیم انجام دهیم و راه مقابله با این افراد را نداشتیم . خبر های خوب در راه است . منتظر باشید و دلگرم به آینده و صادق درودگر .

8 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.