مصوبات هيات رئيسه فدراسيون فوتبال

نشست هيات رئيسه فدراسيون فوتبال صبح امروز با حضور کليه اعضا در دفتر رئيس فدراسيون برگزار و مصوبات آن از سوي اعضاي هيات رئيسه اعلام شد.

به نقل از سايت رسمي فدراسيون، مصوبات اين نشست به شرح زير است:

1-گزارش مالي توسط ايمانزاده – خزانه فدراسيون از مرداد 91 تا 25 اسفند 91 به اعضا هيات رئيسه ارائه شد.

2-پيشنهاد دبير کانون مربيان کشور جهت عضويت در فدراسيون فوتبال به تاييد اعضا هيات رئيسه رسيد و تصويب آن به مجمع آتي فدراسيون موکول شد.

3- پيشنهاد جمعيت حاميان هوادار فوتبال جهت عضويت در فدراسيون فوتبال به تاييد هيات رئيسه رسيد و تصويب آن به مجمع آتي فدراسيون فوتبال موکول شد.

4- شهاب الدين عزيزي خادم با حفظ سمت به عنوان سرپرست کميته تيم هاي ملي منصوب شد.

5- پاداش اعضاء تيم ملي فوتبال ساحلي به دليل قهرماني در آسيا و صعود به جام جهاني ، به تصويب اعضا هيات رئيسه رسيد.

6- به پيشنهاد کميته تدوين مقررات در خصوص اصلاح برخي از مفاد اساسنامه نيز در جلسه طرح و تصميم گيري در اين مورد به مجمع آتي فدراسيون موکول شد.

7-در اين نشست به دليل زياد بودن موضوعات دستور جلسه ، مقرر شد مصوبه هيات رئيسه در خصوص کاهش تيم ها در فصل 93-92 در ليگ کشور به قوت خود باقي بماند تا در صورت ضرورت امر در نشست آتي مورد بررسي قرار بگيرد.

2 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.