مراسم خاک سپاری

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

از خداوند صبر برای شما  و خانواده محترم خواهانیم

امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد.

 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.