مراسم استقبال از سید جلال حسینی در انزلی

نوشته یک لیدر ملوان :
مراسم استقبال از سید جلال حسینی صخره ی بتنی دفاع ایران و مایه ی افتحار انزلی و انزلیچی کسی که مانند سیروس قایران باز هم کره و چشم بادومی ها رو به زانو دز اورد امروز راس ساعت 7:30 در بی بی حوریه ی انزلی برگزار میشه او به شهرش خودش میاد تا صعود تیم ملی ایران به جام جهانی رو با رشادت خودش مژده بده پس ما هم به استقبال سید جلاله یاپ استام میریم که به کل ایران ثابت کنیم تا ایران انزلی و انزلیچی و داره کره باید به خودش بلرزه وعده ی ما راس ساعت 7.30 در بی بی حوریه انزلی سید جلال باید روی دست مابه انزلی بیاد

7 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.