مازیار مصدوم نشده است

دکتر پرهام خانلري ، درباره مصدوميتي که مازيار زارع در تمرین تیم ملی دچار آن شد، اظهار کرد: مصدوميت زارع چندان جدي نيست. او از ناحيه مچ پاي راست دچار مصدوميت خفيفي شده است و تا يکي، دو روز آينده به ترکيب تيم اضافه مي‌شود و با ساير بازيکنان تمرين مي‌کند.
وي درباره وضعيت ساير بازيکنان گفت: شرايط ساير بازيکنان خوب است و آنهايي که از قبل آسيب ديدگي‌ داشتند آمادگي کاملي دارند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.