قطعی شدن کسر امتیاز و شکایت ملوان به فیفا

وکيل باشگاه ملوان گفت: در مورد کسر امتياز اعاده دادرسي مي‌کنيم و اگر به نتيجه نرسيم به فيفا شکايت مي‌کنيم.

آرش نجفي در مورد کسر امتياز از باشگاه ملوان، گفت: از منظر مقررات حقوقي فيفا راي صادر شده براي کسر امتياز مخدوش و مردود است. البته گفته شده که سياست کلي فدراسيون اين بوده که با رفتار بد تماشاگران برخورد شود اما اين سياست بايد منطبق بر قواعد و قوانين باشد.

به گزارش Malavan.ir و به نقل از فارس، وي ادامه داد: در قوانين انضباطي فيفا کسر امتياز فقط در مورد تخلف‌هاي شديد و غير قابل جبران انجام مي‌شود. بنابراين باشگاه ملوان به اين راي اعتراض مي‌کند و اعاده دادرسي خواهد کرد و اگر به نتيجه نرسيم به فيفا شکايت مي‌کنيم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.