قرمز های پایتخت ملوان را می برد ؟!

این هفته به قوله معروف ازون هفته هاست که پرسپولیسی ها می خواهند به قوله معروف حاله چند بازیکن قدیمی جدا شده خود را به قوله خودشان بگیرند ، باشد ! هر جور شما راحتید با حرف که اتفاقی نمی افتد یا هنوز کپسول و میتامین ، عشق به پیراهن پوشیده شده ، اختراع نشده است پس تا می توانید بگویید میبریم و خواهیم برد .

ما  به بازیکنان شهرمان افتخار می کنیم و در تهران خواهیم آمد تا در پیروزی ملوان مان با بازیکنانمان شادی کنیم ، فقط خواهشا یازده نفره جلوی ما بازی کنید و شکست میخورید با افتخار ببازید تا نام شما نیز در تاریخ  به عنوان بازنده ی جوان مرد بیاید ،  که باز مانند قبل نشود بروید آسیا آبروی کل ایران را زیر سوال ببرید با بازی حیرت انگیزتان ، شما ما را خواهید برد ولی مگر مانند عکس زیر شود .

14 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.