فوتبال در تبریز دیار ستارخان و باقرخان !!!

سایت گل:
۱-هنوز نیم ساعت به آغاز بازی ملوان و شهرداری تبریز مانده بود که فحاشی ها شروع شد. با شروع بازی، تبریزی ها، بدترین فحش های ممکن را نثار انزلی چی ها، بازیکنان و کادر فنی ملوان کردند، بدون این که هیچ یک از مسوولان برگزاری بازی واکنشی به این هتک حرمت ها نشان بدهند!
۲-فرهاد پورغلامی، پژمان %