عزیز وکیل منفرد پدر ورزش ایران

عزیز وکیل منفرد پدر ورزش ایران محسوب می‌شود . او قهرمان اولین مسابقه دو مارتن در سال ۱۳۲۲ می‌باشد . که در مسیر جاده مخصوص کرج تا سر چهار راه ولیعصر تهران برگزار گردید .

عزیز وکیل منفرد پدر ورزش ایران محسوب می‌شود . او قهرمان اولین مسابقه دو مارتن در سال ۱۳۲۲ می‌باشد . که در مسیر جاده مخصوص کرج تا سر چهار راه ولیعصر تهران برگزار گردید .

او رکورددار دوی ماراتن کشور و صاحب عناوین متعدد آسیایی و جهانی بود، رکورد پنج هزار متر را با زمان ۴۷/۱۶ دقیقه سال‌ها پا برجا بود. که بعدها توسط زنده یادعلی باغبانباشی شکسته شد . وی بنیانگذار باشگاه گیو بندر انزلی نیز می‌باشد . که در رشته‌های متعددی فعال بود .

باشگاه فوتبال گیو بندر انزلی از قدیمی ترین باشگاههای فوتبال در ایران محسوب میگردد …

همچنین وی در آبان ماه سال 1330 اولین شماره نشریه گیو را که خود مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله بودکه خود اولین نشریه ورزشی ایرانی محسوب میگردد .

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.