صميمانه عذرخواهی مي‌کنم

محمدصادق درودگر مديرعامل باشگاه ملوان ضمن تشکر از هواداران خونگرم تيم فوتبال ملوان بندرانزلي که در طول ديدار ملوان با آلومينيوم هرمزگان مشتاقانه از تيم فوتبال ملوان حمايت کردند و همچنين تقدير و قدرداني از امير دريادار آزاد و همکارانشان که تيم ملوان را مورد لطف و حمايت خود قرار دادند، گفت:

از طرف مجموعه باشگاه از کليه هواداران ملوان بندرانزلي به دليل اين شکست ، شکست‌هاي قبلي و نتايج نيم فصل دوم صميمانه عذرخواهي مي‌کنم. اين روند نزولي در اثر مسائلي حادث شده است که بايد کاملا ارزيابي و موشکافي گردد.

درودگر تصريح کرد:
اميدوارم بتوانيم در بازي‌هاي آينده امتيازات از دست رفته را جبران کنيم و اين امر نياز به حمايت‌هاي همچون گذشته شما عزيزان دارد که بي شک تنها حامي هميشگي اين باشگاه هستيد. بدانيد که از تالم و نگراني‌هاي شما آگاهي کامل داشته و ايمان داشته باشيد که در آينده‌اي نزديک در اين زمينه اطلاعات کامل را طي گزارشي مستند تقديم شما خواهم کرد.

مديرعامل ملوان انزلي خاطرنشان کرد: اگرچه در شرايط حساس کنوني امکان رفع آن بدون خسارت به تيم پرافتخارتان را مقدور نمي‌دانم ليکن اطمينان مي‌دهم با استفاده از تجربيات گذشته و همفکري پيشکسوتان و نخبگان صادق بندر انزلي موجبات موفقيت تيم محبوب شما را با شناخت نقاط ضعف گذشته فراهم مي‌کنيم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.