شکايت ملوان به جايي نمي‌رسد

به گزارش Malavan.ir و به نقل از ايسنا ، اسماعيل‌ حسن‌زاده درباره موضوع‌ها و ابهام‌هاي مختلفي که پيرامون عملکرد کميته انضباطي فدراسيون فوتبال مطرح شده پاسخ داد.

** کسر امتياز از استقلال خوزستان منتفي است

وي در ابتدا احتمال کسر امتياز از استقلال خوزستان را رد کرد و گفت: بعد از بررسي گزارش‌ها، تخلف ديده شده از سوي تماشاگران منتسب به اين تيم در حد کسر امتياز نبود و تنبيه ديگري را برايشان در نظر گرفتيم. بنابراين هرگونه احتمال کسر امتياز از اين تيم منتفي است.

حسن‌زاده با بيان اينکه از تماشاگران پرسپوليس و ملوان بخاطر رفتار خوب‌شان در هفته ششم ليگ برتر تقدير شد درباره نتايج بررسي گزارش‌هاي ساير بازي‌هاي ليگ نيز اظهار کرد: با ارزيابي شرايط و گزارش‌ها ما در مجموع شاهد عملکرد و رفتار خوبي از تماشاگران در عمده بازي‌هاي گذشته ديديم.

** شکايت استقلال و ملوان به فيفا به جايي نمي‌رسد!

رييس کميته انضباطي همچنين در پاسخ به اينکه آيا باشگاه استقلال که مدعي شده بخاطر حکم کسر امتيازش به فيفا شکايت مي‌کند از نظر قانوني اجازه چنين کاري را دارد نيز به ايسنا گفت: شکايت استقلال و ملوان به فيفا قطعا به جايي نمي‌رسد. ما مطابق با آيين‌نامه انضباطي کار کرديم و کار شوراي استيناف نيز بر پايه همين اصل بود. همچنين فيفا تاکنون هيچ دخالتي در احکام داخلي فوتبال در کشورهاي مختلف نکرده و اساسا اجازه چنين کاري را هم ندارد.

** قانونا منعي ندارد تمام بندهاي آيين‌نامه انضباطي مطابق با آيين‌نامه فيفا نباشد

وي تاکيد کرد: از طرفي لزومي ندارد که تمامي مواد آيين‌نامه انضباطي فوتبال در يک کشور کاملا مطابق با آيين‌نامه فيفا باشد. فيفا برخي از موارد را لازم دانسته که عينا در آيين‌نامه داخلي کشورها وجود داشته باشد و درباره بعضي ديگر از موارد دست فدراسيون‌ها را باز گذاشته تا مطابق با عقايد و فرهنگ کشور خودشان آيين‌نامه را تنظيم کنند. براساس و با اجازه همين آيين‌نامه تنظيم و مصوب شده در ايران هم ما در قبال تخلف‌ صورت گرفته حکم به کسر امتياز داديم. حال اگر دوستان مصاحبه‌هاي اعتراضي مي‌کنند، اميدواريم صحبت‌هايشان طبق قانون باشد. اعتراض حق هر باشگاهي است اما همه ما بايد در عمل به وظايف‌مان قانون را اجرا کنيم.

** باشگاهي که 70 هزار تماشاگر را کنترل مي‌کند تا عليه کسي شعار ندهند، کنترل چند نفر نفوذي برايش کاري ندارد!

حسن‌زاده در پاسخ به اينکه برخي از کارشناسان و همچنين مهدي تاج رييس سازمان ليگ معتقدند ” در موضوع جريمه کسر امتياز بايد اين مساله که ممکن است عده‌اي به داخل تماشاگران تيمي نفوذ کرده و با فحاشي عاملي براي کسر امتياز از آن تيم شوند هم مورد بررسي قرار گيرد ” حال چه نظري در اين باره داريد، به ايسنا گفت: بهترين مراقبان خود باشگاه‌ها هستند. باشگاهي که 70 هزار تماشاگر خود را مهار مي‌کند تا عليه کسي شعار ندهند يا در کميته‌ها و بخش‌هاي فرهنگي جلسات متعددي با ليدرهايش برگزار مي‌کند و به اوضاع تماشاگرانش اشراف دارد، قطعا توانايي کنترل چند نفر نفوذي را دارد. از طرفي رفتارهايي مشمول جرايم کسر امتياز شده و مي‌شوند که توسط مقامات رسمي مسابقه‌ها به ما منعکس شوند.

** رفتاري را مشمول کسر امتياز دانستيم که از سوي عمده تماشاگران سر زد

وي افزود: اگر 10 نفر بخواهند داخل تماشاگران تيمي نفوذ کرده و کار خطايي انجام دهند طبعا طرفداران واقعي آن باشگاه که افراد بصير هم در ميان آن‌ها حضور دارد، مي‌توانند متخلفان را شناسايي کرده و حتي به ماموران انتظامي اطلاع دهند. 10 – 20 نفر ميان 80 هزار تماشاگر نمي‌توانند کاري بکنند. ما رفتارهايي را جريمه کرديم که از سوي عمده تماشاگران آن تيم‌ها سر زده بود و در تلويزيون هم به صورت زنده پخش مي‌شد. همه آن‌ را ديده بودند. اين افراد که منتسب به آن تيم يا باشگاه هستند؟ اگر باشگاهي معتقد است به خاطر کمبود امکانات سخت‌افزاري يا هر موضوع ديگري تسلط و کنترلي بر تماشاگرانش ندارد موضوع ديگري است و بايد ابزار کنترلي خودش را قوي‌تر کند. اما ما کارمان را قانوني انجام مي‌دهيم.

** در مقابل معترضين به کسر امتياز، مديران بسياري از تيم‌ها از کميته انضباطي تشکر کرده‌اند

حسن‌زاده ادامه داد: براي ما همين که کسر امتياز باعث شده از آن زمان تاکنون در چند هفته اخير تخلفات به شدت کاهش يابد و به طور مستقيم تاثير احکام کسر امتياز را ديديم کافي است. اعمال اين جريمه‌ها صرفا به خاطر بازدارندگي از رفتارهاي زشت بوده که بسياري از دوستان در تماس با ما عنوان کردند که اقدام کميته انضباطي واقعا مثمر ثمر واقع شده است. طبعا هر تيمي که امتيازي از آن کسر شده باشد ناراحت است اما بسيار بيشتر از آن‌ها مسئولان، مديران و مربياني بودند که از کاهش رفتارهاي زشت در استاديوم‌ها در همين دو سه هفته اخير ابراز خرسندي کرده و از کميته انضباطي هم تشکر کرده‌اند.

** استقلالي‌ها يا ملواني‌ها دوباره تخلف کنند اين بار امتياز بيشتري از آنها کم مي‌کنيم

رييس کميته انضباطي در واکنش به اين شائبه که اگر استقلال يا ملوان که اکنون يک امتياز از آن‌ها کسر شده اگر با تخلف ديگري از سوي تماشاگران‌شان مواجه شوند، دوباره مشمول جريمه کسر امتياز نمي‌شوند، به ايسنا گفت: هر تيمي که تماشاگرانش تخلفي در حد کسر امتياز داشته باشند، ما يک امتياز از آن‌ها کسر مي‌کنيم. اما تيم‌هاي استقلال و ملوان که يک بار مشمول اين جريمه قرار گرفته‌اند، اگر تماشاگران‌شان خداي ناکرده تخلف مشابه انجام دهند، اين بار آن‌ها را شديدتر جريمه کرده و منتظر کسر دو امتياز يا بيشتر باشند اما در عين حال بنده مطمئنم جريمه کسر امتياز اعمال شده در رفتار تماشاگران اين دو تيم بازدارنده بوده و ما به وضوح تاثيرش را ديده‌ايم.

** عابديني از روي عصبانيت انتقاد کرده است

حسن‌زاده همچنين در واکنش به صحبت‌هاي امير عابديني که در مصاحبه‌اي با ايسنا عنوان کرد “کميته انضباطي مانند برخي کميته‌هاي ديگر ملوک‌الطوايفي اداره شده و حسن‌زاده به فردي قدر قدرت در اين کميته تبديل شده است؛ اقدام اين کميته به کسر يک امتياز از داماش غير منطقي است و آن‌ها دوست فوتبال نيستند” اظهار کرد: وقتي هر زمان رايي را صادر کنيم که به ضرر يک تيم است، در دو مسير انتقاد شنيده‌ايم. مسير اول که قانوني و حق هر باشگاه است که مي‌تواند به حکم کميته انضباطي اعتراض کند و مسير دوم مصاحبه‌هاي غير قانوني، تشويشي و تخريبي مسئولان آن تيم‌ها عليه ماست. ما هميشه گذشت کرده‌ايم. من عابديني را از بزرگان اين فوتبال مي‌دانم و فکر مي‌کنم از روي عصبانيت چنين صحبت‌هايي را انجام داده است. البته دليل گفتن اين حرف‌ها را نمي‌دانم اما در عين حال ما هر وقت حکمي را بر عليه تيمي صادر مي‌کنيم، انتظار از کوره در رفتن مسئولان آن تيم‌ها را داريم. اميدوارم دوستان حرمت‌ها را رعايت کنند.

** آقاي عابديني کميته انضباطي بخاطر گفتن ” اه اه” تماشاگران داماش را جريمه نکرده!

وي افزود: حرف‌هاي عابديني از چند جنبه قابل بحث است. اول اينکه اگر آن‌ها به انتخاب دارو مسابقه‌شان و اينکه نبايد در چند بازي يک داور قضاوت بازي‌هايشان را انجام دهد، ممکن است به جا و درست باشد که البته اين موضوع هيچ ربطي به ما ندارد. اما رفتار تماشاگران‌شان در اعتراض به اين داور غير ورزشي و خلاف آيين‌نامه بوده و آن‌ها از الفاظ بسيار رکيک و زشتي استفاده کرده‌اند. بنده خودم در ورزشگاه شهيد عضدي رشت حضور داشتم و از نزديک در جريان ماجرا قرار گرفتم. فکر مي کنم تمام آن الفاظ رکيک را مسئولان و تماشاگران دو تيم ميزبان و مهمان شنيدند.

حسن‌زاده گفت: از آن مهم‌تر اين است که تک تک کلمات گفته شده در گزارش داور و نماينده فدراسيون آمده است. هيچ وقت کميته انضباطي به خاطر گفتن کلمه “اه اه” از سوي تماشاگران يک تيم، آن تيم را چنين جريمه‌اي نمي‌کند. حالا اگر عابديني گزارش داور و ناظر فدراسيون را قبول ندارد بحث ديگري است.

** اتفاقا عابديني به استقلال و پيروزي کميته انضباطي در صدور آرا اذعان داشت

رييس کميته انضباطي به بخش ديگري از انتقادهاي عابديني که معتقد بود “مهدي تاج در سازمان ليگ هيچ کاري را بدون هماهنگي هيات رييسه انجام نمي‌دهد اما کميته انضباطي بدون اينکه به کسي بگويد تصميم مي‌گيرد” اشاره کرد و به ايسنا گفت: خدا را شکر عابديني به اين نتيجه رسيده که ما در تصميم‌گيري‌هايمان مستقل عمل مي‌کنيم. بنده از اول کارم هم بارها گفته‌ام که با مشورت افرادي غير از اعضاي کميته انضباطي راي صادر نمي‌کنيم. مشورت‌ها به طور کامل ميان اعضاي کميته است و نهايتا راي مستقلي صادر مي‌شود. اين انتقاد عابديني خود مويد موفقيت کميته انضباطي در صدور آرا است و ما اين را يک پيروزي مي‌دانيم اينکه بدون امر و نهي و دخالت هر مقام ارشدي در کشور احکام انضباطي را صادر کرده و مي‌کنيم.

** قبل از اينکه به فدراسيون بيايم نيمي از عمرم را در فوتبال بودم

وي همچنين ادامه داد: اتفاقا عابديني مي‌داند که بنده شخصا قبل از اينکه به فدراسيون فوتبال بيايم سال‌ها در اين فوتبال کار کرده‌ام و گزاف نيست که بگويم نيمي از عمرم قبل از اينکه به فدراسيون بيايم را در فوتبال بوده‌ام و به طور کامل با شرايط کار در آن آشنا هستم. اينکه بنده اکنون در جاي ديگري در خدمت فوتبال هستم بنا بر تصميم مسئولان و وظيفه‌اي بوده که بر دوشم نهاده شده است. اکنون که عابديني از کسر يک امتياز از تيمش ناراحت است بداند که بسياري از مديران از بنده به خاطر چنين رويه‌اي در جريمه تماشاگران تيم‌ها تشکر کرده‌اند.

** هيچ وقت به دنبال قدرت نبوده‌ايم

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: ملوان، استقلال و داماش از اين اقدام ناراحتند اما اعمال قانون توسط ما براي سلامت فوتبال است. ضمنا ما به هيچ وجه به دنبال قدرت نبوده‌ايم و اعمال نظر شخصي در آراي کميته انضباطي نکرده‌ايم. ما با آيين نامه کار مي‌کنيم و مطمئن هستيم آن‌هايي هم که عصباني هستند و ما از دست‌شان ناراحت نمي‌شويم، عصبانيت‌شان زودگذر بوده و وقتي در خلوت‌شان به آرامش رسيدند نظر ديگري خواهند داشت. ما واقعا نفهميديم منظور دوستان چيست که مي‌گويند با افرادي غير از اعضاي کميته انضباطي مشورت کنيد. ما بايد با چه کسي مشورت کنيم؟ احکام کميته انضباطي ثابت کرد که به هيچ وجه فرمايشي نبوده است.

** اميدواريم فضاي استاديوم‌ها طوري شود که همه اقشار اجتماعي و جنسيتي جامعه بتوانند به استاديوم بيايند

رييس کميته انضباطي در پايان تاکيد کرد: اميدواريم فضاي فوتبال به گونه‌اي شود که ديگر نيازي به صدور اين راي‌ها نباشد و فضاي آلوده از سکوهاي تمامي ورزشگاه‌هاي ما رخت بربندد. اين توفيق باعث مي‌شود در ميزباني بازي‌هاي بين‌المللي بتوانيم عملکرد شايسته‌اي داشته باشيم و نهايتا فضا به سمتي برود که بتوانيم در ورزشگاه‌هايمان شاهد حضور تمامي افشار اجتماعي و جنسيتي جامعه باشيم. تماشاگران مهم‌ترين ضلع فوتبال هستند و ما امسال تصميم گرفتيم به جاي احکامي مبني بر محروميت آن‌ها در صورت بروز تخلفات، از آراي کسر امتياز استفاده کنيم. دوستان هم مي‌توانند اعتراض کنند چون اعتراض حق قانوني هر شخص يا باشگاهي است.

2 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.