شعار ملوانی ها پس از گل 3

پس از اینکه ملوانی ها گل سوم را زدن خبرنگاران رشتی استادیوم را ترک کردند و داماشی ها صندلی های ورزشگاه  را شکستند و ، در اینجا بود که گارد ورزشگاه وارد سکو های داماشی ها شد تا اوضاع را آرام سازد و این کار هم جواب نداد و گویی داماشی ها طاقت 3 گل را نداشتند که در این لحظه انزلیچی ها خطاب به بازیکنان ملوان گفتند :

واویلا واویلا نزن بسه دیگه

2 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.