شارژ به موقع آقای درودگر

 مطالبات فصل گذشته بازيکنان ملوان به طور کامل پرداخت شده و شب گذشته نيز 25 درصد از مبلغ قرارداد بازيکنان از فصل جديد نيز به آنها پرداخت شد . بازيکنان شارژ مالي شدند و پژمان نوري هم در جلسه ديشب از حسين هدايتي بابت اين مسئله تشکر و قدرداني کرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.