سفید آسیایی

ملوان جدیدی ظهور کرده است ملوانی که به دور از حاشیه و مشکلات مالی توانسته پتانسیل خود را نشان دهد و همواره از محدود تیم هایی بوده است که سبک و بازیکنانش مورد توجه بسیاری از تیم ها و مربی های بزرگی بوده و خواهان آن بوده اند که سبک بازی ملوان را به تیم خود بیاموزند ، ولی بعضی مسائل آموزشی نیست مانند غیرت ،برای ما انزلیچی ها این واژه یعنی انزلیچی بودن و نیاز به یاد دهی ندارد ، لازم نیست مانند تیم های بزرگ موزه افتخارات بزنیم و بگوییم ما آن بوده ایم و این بوده ایم همه می دانند ملوان یعنی نیروی دریایی ، یعنی نظم ، یعنی ایثار ، یعنی شجاعت، غیرت آموختنی نیست در ذات انسان است و این را ما دارا می باشیم به امید آرزوی بهتر برای تیم شهرمان.

8 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.