زمان ديدارهاي رفت و برگشت فينال جام حذفي تغيير كرد

با درخواست باشگاه پرسپوليس؛

زمان ديدارهاي رفت و برگشت فينال جام حذفي تغيير كرد

با درخواست باشگاه پرسپوليس زمان ديدارهاي رفت و برگشت فينال جام حذفي با تيم ملوان %