روزهای خوبی در راه است

امروز از گوشه کنار مسئولین و دوستان خبرهای خوبی شنیده شده

خبرهایی از مالک جدید , سرمایه گذار جدید در راهه .  مالک جدید که الی 2 هفته آینده معرفی خواهند شد یا یکی از ارگانهای بندرانزلی وگیلان هستش و یا یکی از سرمایه داران ایران هستش و اگر شهاب سنگی از کره مریخ روی انزلی سقوط نکنه همه کارها تمام شده هستش

ولی یک  خوب و یا خبر بد هم برای دوستان دارم و آن هم ابقای محمد صادق درودگر در پست مدیرعاملی ملوان هستش که امیدوارم باز هم به ایشان مبارک باشد ولی دو نصیحت دوستانه برای مدیرعامل:

یک اینکه سرمربی فعلی به کار خودش ادامه بده و بیشتر به وی زمان بدید

دوم اینکه لطفا در کادر پرسنلی خودتون تجدید نظر بعمل بیار که اگر این دوستان باشند ملوان در حد نابودی پیش میرود

34 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.