درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان شد

با تصویب هیئت مدیره
درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان شد
با تصویب اعضای هیئت مدیره صادق درودگر به عنوان مدیر عامل باشگاه ملوان انتخاب شد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه ملوان صادق درودگر سرپرست باشگاه ملوان را به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب کردند. ضمن اینکه اعضای هیئت مدیره باشگاه ملوان از 7 نفر به 9 نفر رسید و محمد بدیعی فر رئیس شورای شهر و محمد خروطی نیز به جمع اعضای هیئت مدیره 7 نفر باشگاه ملوان اضافه شدند. و هیئت مدیره ملوان 9 نفر شد.

گفتنی است درودگر هم عضو هیئت مدیره و هم مدیر عامل باشگاه ملوان است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.