درودگر : فقط داخلی

دو بازيکن برزيلي در تمرينات تيم شرکت کردند که سرمربي تيم از نظر فني آنها را تاييد نکرد البته ما اعلام کرده‌ايم بازيکن خارجي اگر بخواهد در تمرينات تيم ما تست بدهد بايد هزينه اياب و ذهاب را هم خودش بدهد با توجه به قيمت ارز، ظلم است که بخواهيم به جاي بازيکن ايراني بازيکن خارجي جذب کنيم. هرچند ما فقط به دنبال جذب بازيکن ايراني هستيم و همچنین احمدزاده سرمربي ملوان حتي در تمرين تيم‌هاي پايه حاضر مي‌شود تا اگر بازيکن مناسبي براي حضور در تيم بزرگسال ملوان پيدا کرد او را هم جذب کند .

3 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.