درودگر خدا نیست !!!

چند وقتی هست محدود اندکی از هم استانی هایمان و گاهی هم وطنانمان می گویند :

چرا این گونه سخن می گویید انگار بعد آمدن جناب آقای درودگر و هدایتی ملوان را تازه تشکیل داده اید و این تیم قدیمی نیست ؟!

باید بگویم ملوان در همه دوران مشکل مالی داشته و علل خصوص در مدیریت کمبود هایی را احساس می کرده ولی بعد از آمدن این عزیزان ملوان ، ملوان گذشته نیست که مشکلاتی بسیار داشته باشد مشکل دارد ولی نه آنقدر که به تیم ضربه بزند . به زبان ساده آقای درودگر و جناب آقای هدایتی قو سپید پیر را جوان کردند و مردم انزلی را خوشحال ، سبک تیم داری ملوان را در حال مدرن کردن هستند و جناب درودگر آنقدر برای ملوان فعالیت می کند و زحمت می کشد که گویی انزلیچی است و خستگی ناپذیر . و در این مدت کم محبوبیتی بسیار در دل ما انزلیچی بدست آورده است . جناب آقای درودگر ما انزلیچی ها شما را هم شهری خود می دانیم و خوشحالیم شما مدیر عامل تیم محبوبمان شدید .

3 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.