درد ودل یک هوادار در Malavan.ir

امروز درد و دل بک هوادار میشنویم به نام امیر ناصرنیا ، وی نه خبرنگار است نه روزنامه نگار ، وی فقط فقط عاشق ملوان است و چند خطی از این هوادار سایت Malavan.ir که این دردو دل را خود به نگارش در آورده است و برای ما ارسال کرده است می خوانیم :

یادم می آید از وقتی توانستم دست چپم را از دست راستم تشخیص بدهم ملوانی بودم آره ملوانی بودم چون انزلی چی بودم.
یادم می آید همیشه هر کسی ازم می پرسید چه تیمی را دوست دارید با افتخار جواب می دادم قوی سپید خزری.اما پنج شنبه انزلی و ملوان را جوری دیگر دیدم.وقتی دیدم تماشاگران از دقیقه ی 30 دنبال تخریب روحیه ی یا همان فحاشی هستند باورم نمی شد هواداران همان هواداران ملوانند.وقتی دیدم ملوان از بدشانسی و اشتباهات داوری باخت و تماشاگران به نا حق به بازیکنان توهین می کنند باورم نمی شد که آیا تماشاگران همان تماشاگرانند آیا مردم همان مردم روشنفکر و عادل ملوانند؟!از آن بد تر وقتی دیدم تماشاگران دارند به بازیکنان ملوان چشم در چشم توهین می کنند و به کاپیتان مازیار می گویند پولی که گرفتی حرامت باشد ؛دیگر اصلا باور نمی کردم.دیگر اصلا باور نمی کردم که این تیم ملوان است و این هواداران ، هواداران ملوان هستند.
آخر مگر بازیکنان ملوان چه پولی گرفته اند که همان اندک پول را برایشان حرام می کنید.همه ی ما شاهد بوده ایم مازیار برای ملوان حتی جانش را به خطر انداخت و اگر آن عده از کسانی که به او و خانواده اش توهین کردند یادشان بیاید در بازی فصل گذشته ی ملوان مقابل نفت تهران تا دهانه ی مرگ پیش رفت و زمانی که به هوش آمد خواست تا بازی کند دوباره به زمین افتاد …
آنوقت شما پول اندکشان را برایشان حرام می کنید؟!یا همان جلالی که دله پری از مردم شهرش دارد را مگر فراموش کرده اید که فصل گذشته دله یه شهر به خاطر ماندن یا رفتنش از ملوان میزد؟!
آیا مگر او فصل گذشته پیشنهاد ملیاردی نداشت؟!آیا مگر بقول سالارزاده بازیکنان زن و بچه و خانوادهایشان را از سر راه آورده اند که اینگونه به آن ها توهین می شود؟

تماشاگران ملوان،ملوان دهه ی شصت را می خواهند در صورتی که نمی دانند بازیکنان ،تماشگران دهه ی شصت را می خواهند.پس اگر تماشاگرام،ملوان دهه ی شصت را می خواهند خودشان هم باید تماشاگران دهه ی شصت باشند تا دوباره قوی سپید خزری پرواز کنند البته شاید زمان ببرد تا بال های قوی سپید را تماشاگران شکسته اند ؛ترمیم شود…

شاید ما بتوانیم این حرکات تماشاگران را فراموش کنیم اما تاریخ چطور می تواند فراموش کند؟

7 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.