حضور نیکی کریمی

امروز چهار شنبه در ساعت 16 نیکی کریمی در تمرین ملوان واقع در استادیم تختی حضور پیدا کرد تا مستندی با موضوع فوتبال را در حال ساخت است ادامه دهد باید خاطر نشان کرد که کارگردانی این مستند را نیز خودشان بر عهدا دارند .

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.