حضور نیکی کریمی در تمرین ملوان

نیکی کریمی به دلیل فیلم برداری از بعضی سکانس های فیلم جدید خود طی 3 روز به انزلی آمده اند و علاقه نشان داده اند در تمرین امروز ملوان در ساعت 4 واقع در حسن رود حضور به عمل بیاورند ، خرسند هستیم از این اتفاق و خیر مقدم عرض می کنیم و آرزوی موفقیت برای هنرمند کشورمان .

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.