حسین خبیری مدیر رسانه ای ملوان

حسین خبیری مدیر رسانه ای ملوان انتخاب شد

حسین خبیری بعنوان مدیر رسانه ای انتخاب گردید وی قبل از ملوان بعنوان مدیر روابط عمومی در استیل آذین حضور داشت

سایت ملوان انتخاب حسین خبیری را به جامعه ورزش و خود ایشان تبریک عرض مینماید

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.