کاسه ای زیر نیم کاسه ای است

امير حسين حسيني،مدير روابط عمومي فدراسيون در مورد انتشار خبر تعليق احتمالي ذوب‌‌آهن و ملوان به دليل بدهي مالي اظهار داشت:

خبرگزاري فارس به استناد خبري در سايت فدراسيون فوتبال در تاريخ 15 اسفند سال 91 خبري را کار کرده که در حول و حوش همين تاريخ خبرهاي متعدد ديگري در مورد باشگاه هاي بدهکار درج شده بود. حدود 120 نفر از باشگاه هاي مختلف شکايت کرده بودند و طلب پولشان شده بودند و ما هم اخبار را کار کرديم و کميته انضباطي هم 16 باشگاه را اعلام کرديم که پول هايشان را پرداخت مي کنند.

وي افزود: در همين شرايط خبر دو باشگاه ذوب آهن و ملوان هم کار کرديم.گفتيم بايد اين دو باشگاه هم پول پرداخت کنند اما نمي دانم چرا بايد از بين اين همه باشگاه مختلف و پر طرفدار بايد رسيدگي به وضعيت بدهکاري اين دو باشگاه جذابيت پيدا کند؟چرا بايد در مورد اين دو باشگاه نظر بدهيد؟

حسيني ادامه داد: از کجا متوجه شديد که پول ها پرداخت نشده است؟ شنيده ايم که از افراد طلبکار پرسيده ايد که اين پول پرداخت شده يا نه. من مي گويم چرا بدهي اين دو باشگاه جالب شده است؟ ما که اسامي از افراد طلبکار نزده بوديم.

مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال تصريح کرد: کميته انضباطي وقتي موضوعي برايش ثابت مي شود در مورد آن راي مي دهد ولي هنوز محرز نشده که پولي پرداخت نشده است. سوال ديگري دارم از سال جديد 16 روز گذشته است و چرا اکنون خبر که براي يک ماه پيش بوده منتشر کرده ايد؟ اين دو باشگاه هنوز تعليق نشده اند و هنوز فصل تمام نشده است. از کجا مي دانيد در سال جديد کميته انضباطي راي جديدي نداده است؟ شکات بايد بگويند که پولي دريافت نکرده‌ايم تا کميته انضباطي راي بدهد. چرا بدون سند و مدرک خبري که براي يک ماه قبل است نبش قبر شده است؟

حسيني تاکيد کرد: چرا بين اين همه باشگاه اسم ذوب اهن و ملوان مطرح شده است؟ آيا در سايت فدراسيون در سال جديد حکمي از کميته انضباطي مبني بر تعليق اين دو باشگاه آمده است و چرا از باشگاه هاي ديگر که جذابيت بيشتري دارند خبري نبوده و چرا سوال براي شما پيش نيامده که چرا دو باشگاه پرسپوليس و استقلال پول نداده اند؟ هنوز کميته انضباطي در سال جديد رايي نداده است اما اينکه از بين 14 باشگاه به دو باشگاه برسيم براي ما جاي سوال دارد. بعد از اينکه خبر اعلام شده با مديران عامل دو باشگاه مصاحبه شده است.

وي خاطر نشان کرد: در پايان ليگ هستيم؛ خيلي از تيم ها مي خواهند سهميه بگيرند و برخي در لبه تيغ هستند پس بهتر است عميق تر مسايل رسانه اي شوند. خواهش مي کنم رسانه ها از فوتبال حمايت کنند. فقط کجي ها را نبينيد. مسير را عوض کنيد. به خوبي هاي فوتبال بيشتر بپردازيد و اين طوري فوتبال رشد بيشتري مي کند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.