حاشيه مجمع فدراسيون فوتبال

محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس که به نشانه اعتراض جلسه مجمع را ترک کرده بود وقتي قصد سوار شدن به ماشين را داشت به خبرنگاران گفت: امروز ترکاندم و همه لذت برديد! 

 علي فتح الله زاده مدير عامل باشگاه استقلال به خبرنگاران گفت در مورد ترک جلسه هر چه رويانيان بگويد همان است. بدين ترتيب بحث اتحاد قرمز و آبي عليه فدراسيون به وجود آمد .   براي پوشش مجمع فدراسيون فوتبال حدود 60 خبرنگار حضور دارند و با وجود گذشت 45 دقيقه از زماني که قرار بود خبرنگاران در نشست حضور داشته باشند در بيرون سالن هستند. هر رسانه اي مي توانست 2 خبرنگار و يک عکاس داشته باشد اما برخي رسانه ها از 4 خبرنگار بهره مي برند.  در محوطه آکادمي تيم ملي واليبال نوجوانان کره جنوبي در حال تمرين بودند. آنها وقتي ديدند خبرنگاران به طور دسته جمعي به سمت فتح الله زاده و رويانيان رفتند متعجب شدند و به نوعي ترسيدند .  درحالي که شمار خبرنگاران براي حضور در نشست زياد شده بود به يکباره حسن بيگي يکي از مسئولان فدراسيون کاراته اعتراض شديدي به اين مسئله کرد و گفت دو قدم آنطرف تر تيم ملي کاراته در حال تمرين است اما خبري از کسي نيست اما اينجا که شما را راه هم نمي دهند اين همه خبرنگار ايستاده است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.