جواب درودگر به الماسخاله/در باغ با یکی دیگر تیله بازی کردی

صادق درودگر در گفت و گو با اوج نیوز در خصوص اظهارات رییس هیئت فوتبال گیلان اظهار داشت:

آقای الماس خاله گفته که بدون اسلحه در جبهه می جنگیده.رزمندگان واقعی هیچ وقت رشادت های خود را به رخ کسی نمی کشند.رزمندگان واقعی صداقت دارند و رزمندگان واقعی از کسی طلبکار نیستند چرا که با خدا معامله کرده اند.

وی افزود: ایشان گفته بدون اسلحه جنگیده.شاید دلیلش این بوده که کار با اسلحه را بلد نبوده.ایشان گفته وقتی که می جنگیده من تیله بازی می کردم.او متولد 1339 است و من متولد 1340.ما یک سال تفاوت سنی داریم.پس اگر به تیله بازی است جفتمان این کار را می کردیم.

درودگر ادامه داد: ایشان گفته من در باغ کنار خانه ام تیله بازی می کردم.کنار خانه ما باغی نبود که در آن تیله بازی کنم.احتمالا او با یکی دیگر به باغ رفته و آنجا تیله بازی کرده و دچار اشتباه شده.

درودگر افزود: یک مدیر باید ادب داشته باشد.من فنی و منطقی حرف زدم و گفتم که نباید چشم طمع به قرارداد بازیکنان داشت.او می توانست مودبانه جواب بدهد اما نشان داد که شاخصه یک مدیر را که همان منطق است ندارد.او با توهین جوایم را داد.

یک دیدگاه