جراح کار : یک فصل کامل از ملوان طلب دارم

مصدومیت علی جراح کار مدافع ملوان برطرف شده و او می تواند از اول فصل برای تیم اش به میدان برود .

البته قرارداد جراح کار با ملوان به پایان رسیده ولی او پول یک فصل کامل را از این تیم طلب دارد . جراح کار در این باره به 90 گفت : « من به طور کلی پول یک فصل از قراردادم را از باشگاه نگرفته ام و باید ببینم مطالباتم را کی می دهند . در حال حاضر قراردادم با ملوان به پایان رسیده و اولویتم نیز همین تیم است .

اگر بخواهند می مانم و اگر نخواهند به دنبال تیم جدیدی می گردم . »

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.