تمرین ملوان قبل بازی

 امروز 5 شنبه 14 دی ملوانی ها ساعت 14:30 در ورزشگاه تختی تمرین خود را شروع می کنند

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.