تمرین امروز ملوان در تختی

ملوانان تمرین امروز خود را  از ساعت  15:30  در ورزشگاه تختی انزلی برگزار خواهند کرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.